Zastupitelstvo

V této sekci Vás budeme informovat o činnosti zastupitelstva 

 

Výměna obecních vývěsek – proběhlo

Oprava rozhlasu v obci Okřínek – proběhlo

Kácení starých stromů a jejich náhrada novými dřevinami – proběhlo

Rekonstrukce obecních zastávek obec Okřínek – proběhlo

Čištění dešťové kanalizace Okřínek, čištění odvodňovacích struh Srbce – proběhlo

Instalace obecního rozhlasu do obce Srbce – proběhlo

Částečná obnova vybavení v obecní hospodě – proběhlo

Rekonstrukce obecního chodníku u OÚ – proběhlo

Revitalizace prostoru okolo památníku padlých z I. světové války – proběhlo

Nákup kontejnerů, kompostérů a automobilu na svoz bioodpadu z dotačního programu MŽP-proběhlo

Nasvícení přechodu pro chodce na silnici první třídy – probíhá(projektová dokumentace hotova) Oprava plotu okolo dětského hřiště – proběhlo

Rekonstrukce dětského hřiště – probíhá(dotace již přidělena)

Příprava na připojení k odpadní kanalizaci města Poděbrady – probíhá(projekt hotov, podána žádost o dotaci)

Oprava a doplnění lamp veřejného osvětlení – proběhlo Sázení stromů v obcích – proběhlo

Stavba oplocení okolo staní na tříděný odpad – probíhá